Thursday, May 8, 2008

Melayu tersisih jika tak endah kualiti ilmu

KONSEP umat Melayu dalam maksud umat teras dalam politik dan pemerintahan di Malaysia mempunyai asas sejarah serta budaya yang kuat. Meskipun zaman berubah dan banyak faktor teras terjejas, memperkasa umat Melayu perlu diteruskan. Ini termasuk dalam pemahaman dan penghayatan agama, penguasaan ekonomi seimbang, pembangunan modal insan cemerlang dan berkualiti, menampilkan kualiti kepemimpinan serta kepengikutan yang terpancar daya keadilan dan amanah yang tinggi. Tidak salah kita mengambil manfaat berbanding daripada sumber ilmu, budaya dan tamadun orang lain tetapi maksud umat Melayu merujuk kepada tamadun Islam yang harus mampu membangunkan jiwa berfikir di kalangan penganutnya. Umat Melayu sama ada kepemimpinan mahupun pengikutnya harus bersedia memperkasa diri dengan penghayatan Islam.
Atas sifat suatu bangsa semata-mata, ia tidak memiliki keteguhan sifat nilai yang mampu mencernakan amanah, keadilan, kejujuran dan keikhlasan. Islam dan al-Quran yang memancarkan nilai alamiah mampu dijadikan landasan teguh bagaimana makna amanah dalam kepemimpinan dapat diolah, adil dalam pengurusan sistem dapat berlaku, jujur dalam kata-kata dan amalan dapat berjalan dan ikhlas dalam amal dan perbuatan boleh terjadi. Puncak kepada sifat nilai disandarkan kepada yang Maha Mengetahui iaitu Allah. Bersifat sebagai suatu bangsa semata-mata, tidak memandu untuk memberikan pedoman membangunkan umat dalam erti kata luas. Apabila konsep umat dalam hubungan umat pertengahan memberi landasan kepada bangsa Melayu untuk menjadi umat terbaik. Tidak salah Islam dimanifestasikan dalam sistem pembangunan di Malaysia kerana risalah yang dibawanya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Sebarang perbincangan di kalangan orang Melayu mengenai keunggulan umat teras perlu dikaitkan dengan Islam sebagai agama pendukung tamadun.

Jika tidak, sifat sesuatu bangsa itu akan menjadi kosong dan hampa kerana kandungan ilmu serta rohaniahnya kontang. Hanya bangsa yang mempunyai upaya berkenalan yang tinggi saja mampu melahirkan kecemerlangan pada jiwa dan jatidiri bangsanya. Oleh itu, baik kongres mahupun simposium yang menjuruskan perbincangan mengenai kepentingan umat Melayu sebagai teras harus jelas dengan sifat nilai yang ingin dikembangkan. Jika sifat nilai bangsa terpancar secara kaumiyyah ia tidak banyak membantu bagi meletakkan kedudukan bangsa yang penuh dengan cabaran persaingan. Apa lagi faktor bangsa yang didekati dengan fahaman sekular dan liberal, bangsa Melayu tidak lebih sebagai penciplak dan pengguna setia terhadap tamadun kebendaan Barat dan ia tidak juga memperkasa umat Melayu secara jangka panjang. Hari ini kemelut yang ditanggung oleh umat Melayu ialah hilangnya rasa percaya terhadap sistem kepemimpinan yang menyebabkan orang Melayu mencari alternatif.
Kebangkitan generasi cerdik pandai Melayu yang lahir sekitar 80-an dan 90-an dalam bidang dakwah dan Islam sedang menempatkan diri dalam sistem sama ada pemerintahan mahupun di bidang profesional. Jika dasar negara yang didukung oleh kepemimpinan Melayu tidak peka mengenai keperluan mengukuhkan kualiti ilmu dan penghayatan yang Islami ia boleh menyebabkan jurang pemikiran antara kelompok ini dengan kelompok penggubal dan pelaksana dasar menghadapi konflik. Konflik itu akan memberi kesan kepada ketirisan wibawa umat Melayu sebagai umat teras. Perlu diwujudkan suatu sinergi bagaimana potensi ilmuwan dan profesional umpamanya diberi ruang yang luas mewujudkan sistem berasaskan orientasi Islami supaya tenaga yang ada dapat menyumbang ke arah pengukuhan dan kemajuan masyarakat Malaysia yang majmuk. Kemajmukan tidak harus menjadi suatu realiti menakutkan. Keperluan integrasi tidak hanya berlegar di sekitar faktor luaran di sekolah, pejabat atau dalam masyarakat secara luaran. Integrasi sebenar hanya boleh berlaku jika hubungan minda diperteguhkan, hubungan hati diperkukuh supaya setiap warga Malaysia berasa selesa dan yakin terhadap hala tuju pembangunan dan perubahan. Memperkasa umat Melayu sebagai umat teras menuntut kebijaksanaan tinggi. Dalam bidang ilmu dan pendidikan, harus berlangsung suatu pembaharuan. Pembaharuan ilmu dan pendidikan harus mampu melepaskan diri ilmuwan Islam daripada belenggu kebekuan dan bersikap ambil muda terhadap perubahan. Tradisi unggul pada masa lalu harus dijadikan mata rantai untuk memimpin perubahan pada masa kini supaya ia senafas dengan zaman dan cabaran lingkungan. Pembaharuan tidak harus berlaku hanya dalam bentuk yang sifatnya luaran, tetapi harus mendasari akal dan hati. Ini supaya daya intelektual tinggi lahir mencetuskan karya besar dalam pelbagai disiplin ilmu dan keupayaan untuk menawarkan kualiti kepemimpinan, terlihat pada dirinya gambaran amanah yang tinggi, cintakan keadilan dan ikhlas menyumbang ke arah memperkasa umat Melayu dan umat manusia. Memperkasa umat Melayu bermula dengan contoh dan teladan yang tinggi supaya menjadi sumber ikutan baik di kalangan rakyat. Harus wujud suasana kebebasan memberikan pandangan membina supaya setiap pihak berasa selesa dengan kritikan membina untuk kebaikan semua.

No comments: